คณะเภสัชฯ ร่วมใจกันบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก (2 กันยายน 2562)

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 คณะเภสัชศาสตร Read more

111 total views, no views today

คณะเภสัชฯ ม.นเรศวร ร่วมหารือแนวทางและรูปแบบการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยแนวทางการสร้างนวัตกรรม กับ บริษัท ที แมน ฟาร์มา จำกัด (18 กรกฎาคม 2562)

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 คณะผู้บริหาร Read more

164 total views, no views today